Pryžové dlažby a podlahy » Tisk Návod na pokládku

1. Obecné podmínky pro pokládku pryžové dlažby

Pokládku pryžové dlažby lze v podstatě realizovat dvojím způsobem, a to:
 1. pokládku dlažby bez lepení
 2. pokládku dlažby s lepením

1.1 Podmínky volné pokládky pryžové dlažby bez lepení

Volná pokládka je vždy omezena těmito kriterii:
 1. Tloušťka dlažby - pro volnou pokládku se nedoporučuje použít dlažbu o tloušťce menší než 20 mm.
 2. Velikost povrchu - nedoporučuje se provádět volnou pokládku větší plochy (víc jak 80 m2 nebo 10 m běžné délky) v jednom kuse. Pokládku je vždy třeba provádět s ohledem na značnou tepelnou roztažnost materiálu. Dlažba může být např. za chladu "napasována" mezi pevné stavební prvky (zeď, schody, obrubník CHARLES), pak se rozpínání dlažby částečně absorbuje v pružnosti materiálu. Nebo se musí uvažovat s dilatačními spárami okolo položené plochy (na 10 m položené délky 5 cm spáry). Větší plochy se doporučují vždy lepit.
 3. Typ dlažby - nedoporučuje se volně pokládat dlažbu bez zámků. Jinak je třeba počítat se spárami (3 - 4 mm) mezi jednotlivými dlaždicemi.

1.2 Podmínky pokládky pryžové dlažby s lepením

Všechny typy pryžové dlažby ve všech tloušťkách od 10 do 40 mm jsou vhodné pro pokládku s lepením.
Lepení se provádí zásadně celoplošně tak že se lepidlem natřou obě lepené plochy. Po přiložení lepených ploch k sobě se dlažba poklepe pryžovou palicí aby se odstranily eventuelní vzduchové bubliny v lepené ploše.


2. Používaná resp. doporučená lepidla při pokládce s lepením

 1. CHEMOPRÉN - rychle tuhnoucí lepidlo, běžně dostupné na tuzemském trhu. Vhodné pouze pro interiéry - plochy, které nepřijdou do styku s vodou a povětrnostními vlivy.
 2. Lepidla na bázi polyuretanu - dvousložkové lepidlo na bázi polyuretanu, odolné proti vlhkosti a povětrnostním vlivům s možností vysokého zatížení. Doplňkový sortiment-lepidla »
Při lepení je třeba vždy dodržovat pokyny výrobce příslušného lepidla!


3. Požadavky na podklad

Únosnost podkladu musí konstrukčně a stavebním provedením odpovídat předpokládanému zatížení plochy tak, aby po provedení pokládky nedocházelo k "borcení" podkladu, které by se projevovalo sedáním, nebo prolomením podkladu s následnou deformací povrchu. Je nutno brát v úvahu skutečnost, že výrobky kopírují povrch a případné výrazné nerovnosti mohou při používání poškodit soudržnost výrobků. Proto je nutno vždy pevné (betonové, živičné povrchy) podkladní povrchy řádně zamést nebo případně vysát vysavačem.

3.1 Podklad pro volnou pokládku bez lepení

Optimální struktura podloží pro volnou pokládku bez lepení je:
 • 20 a více mm - pryžová dlažba
 • 30 mm - kladecí vrstva , kamenná drť zrnitosti 4-8 mm
 • 100 - 150 mm - drcené kamenivo (zrnitost 8-16 mm)
 • zhutněná pláň
Volnou pokládku bez lepení lze doporučit při pokládce výrobků určených pro pouhou pochůzku, pro dětská hřiště a sportoviště, při dodržení výše uvedené optimální struktury podloží a síly dlažby více jak 20 mm.

3.2 Podklad pro pokládku s lepením

Optimální podklad pro pokládku s lepením je betonový podklad, přičemž:
 • povrch musí být prostorově stabilizovaný, nosný, suchý, rovný, pevný a zbavený nečistot (prachu, laku, vosku, olejů apod.),
 • beton musí být vystěrkovaný a vyzrálý min. 3 týdny,
 • zvolené lepidlo nesmí chemicky narušovat povrch podkladu.
Pokládku s lepením lze doporučit mj. i pro plochy s vysokou zátěží (např. pro plochy určené pro pojížďky osobních vozidel, příp. vozidel do 3,5 t).


4. Postup pokládky

Před zahájením pokládky se musí celý povrch upravit podle požadavků na podklad v předcházející kapitole. Dlažbu je třeba několik hodin před započetím prací vyjmout z ochranného obalu a nechat temperovat, aby dlažba a podklad měly stejnou teplotu. Pokládku lze provádět za teplot +10 až +25°C za suchého počasí.

Zámková dlažba se skládá do zámků na plochu podkladu. Na okrajích pokládané plochy se jednotlivé kusy pryžové dlažby zaříznou tak, aby rozměrově a tvarově vyhovovaly požadavkům dispozičního řešení. U dlažby bez zámků se skládají jednotlivé kusy těsně k sobě tak, jak odpovídá příslušným vzorům na povrchu daného typu dlažby.

4.1 Upozornění pro volnou pokládku

Při volné pokládce je nutné okraje pokládané plochy zaříznout a přichytit, aby se dlažba nerozjížděla. K tomu lze použít obrubník, stávající zeď nebo jednu řadu přilepené dlažby. Vždy je třeba brát v úvahu tepelnou roztažnost pryžové dlažby a řešit ji vhodně rozmístěnými dilatačními spárami. Jejich uplatnění závisí vždy na velikosti pokládané plochy a jejím dispozičním řešení.

4.2 Upozornění pro pokládku s lepením

Při lepení není třeba uvažovat s dilatačními spárami, protože pnutí se absorbuje v pružnosti samotné dlažby. Během pokládky a doby vytvrzení lepidla je však nutné zajistit stálou teplotu. Jinak by se vlivem tepelné roztažnosti mohla dlažba (bez zámků) rozjíždět ještě před vytvrzením lepidla.


Věříme, že pokud dodržíte námi předepsaná doporučení, budete mít možnost ocenit nezaměnitelné a bezpečnostní vlastnosti pryžové dlažby.

Přejeme Vám hodně pohodových dní s naší dlažbou.